گالری تصاویر بام قشم

1402-11-12
0 دیدگاه
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی قشم 148974

بیشتر بخوانید: بام قشم کجاست؟


غروب بام قشم در هرمزگان 6985664
غروب خاص در بین صخره های عظیم بام قشم در هرمزگان
صخره های بلند قامت در بام قشم هرمزگان 1587498974
بام قشم، قدمتی تاریخی 2 میلیون ساله در هرمزگان
صخره های بام قشم و بازدید گردشگر از صخره ها 548746
شگار لحظه ها از عکاسی زیبای بانو در بام قشم
بام قشم و صخره های بلند قامت در هرمزگان 4874748
بام قشم، یکی از قدیمی‌ترین مناطق استقراری در خلیج فارس
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی قشم 8597948
صخره های عظیم مستحکم در بام قشم
صخره های عظیم در زیر آسمان ابری در بام قشم هرمزگان 4568787
منره کم نظیر دیدنی بام قشم در زیر آسمان آرام
تابلوی اطلاعات بام قشم در تصویر 4697886
تابلوی معرفی و راهنمای بام قشم را در تصویر بالا مشاهده نمایید.
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی هرمزگان 4589784
گردشگران در حال پیمایش مسیر صعب العبور بام قشم
بام قشم در زر آسمان ابری آبی 4568784
طبیعت خاص بام قشم در زیر آسمان ابرهای پفکی
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی قشم 148974
زیبایی خاص رنگ ها در غروب بام قشکم را مشاهده می کنید.
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی هرمزگان 48974158
صخره های تنومند بلند قامت در قشم
صخره های کم نظیر بام قشم، یکی از جاهای دیدنی قشم 14897864
تصاویر کم نظیر صخره های کهنسال بام قشم
بام قشم، یکی از جاهای دیدنی قشم
صخره های خاکی بام قشم، یکی از جاهای دیدنی هرمزگان

ارسال دیدگاه