خرید و فروش ملک ورثه ای چگونه است؟ ⁉️| نکات کلیدی ✔️🔑

برای خرید و فروش ملک ورثه‌ای، اولین قدم دریافت گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است که با ارائه مدارک لازم انجام می‌شود. این گواهی سهم هر یک از وراث را در ملک مشخص می‌کند. برای فروش ملک ورثه‌ای، رضایت تمامی وراث ضروری است و در صورت عدم رضایت یکی از وراث، معامله ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)