20 مورد از نکات مهم هنگام تنظیم قرارداد اجاره برای مالکان و مستاجران ✅💯

آیا نکات مهم در تنظیم قرارداد اجاره را می دانید؟ اجاره یک توافق عقدی است که در آن فردی به عنوان اجاره‌دهنده، مالکیت موقت یا منافع مالکیت بر یک مال یا خدمات معین را به فرد دیگری، به نام مستأجر، انتقال می‌دهد. اجاره می‌تواند به اشیاء مختلفی اعم از خودرو، خانه، حیوانات یا حتی ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)